POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbałość o bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego przywiązujemy dużą wagę do należytej ochrony danych osobowych i respektujemy prawo w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników oraz osób odwiedzających Serwis internetowy nextcommerce.io

Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych lub informacji identyfikujących go w obrocie gospodarczym. Dane osobowe lub informacje identyfikujące Użytkownika w obrocie gospodarczym przetwarzane będą wyłącznie w zakresie ich przechowywania, opracowywania i udostępniania zgodnie z przeznaczeniem Usługi, na warunkach zgodnych z Regulaminem dostępnym na stronie www.nextcommerce.io

Użytkownik z chwilą rejestracji poprzez stronę internetową Operatora wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych identyfikujących go w obrocie gospodarczym przez serwisy zewnętrzne współpracujące z Operatorem w celu prezentacji oferty, pozyskania Klientów oraz do celów niezbędnych związanych ze świadczoną przez Operatora Usługą.

Operator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, a każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane podane podczas rejestracji nie będą udostępniane osobom trzecim.

Wszelkie dane osobowe Użytkownika oraz dane identyfikujące go w obrocie gospodarczym będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Operator zastrzega sobie prawo do publikacji w formie referencji na swojej stronie internetowej lub innych stronach internetowych należących do Operatora danych firmy, grafiki oraz adresu strony sprzedażowej Użytkownika, na której wykorzystywany jest mechanizm Operatora służący do prowadzenia sprzedaży internetowej, jeżeli Użytkownik uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.

Użytkownik oświadcza, że pełni rolę administratora danych osobowych Klientów swojej strony internetowej i przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych klientów dokonujących zakupów na stronie internetowej Użytkownika, w zakresie ich przechowywania, opracowywania i udostępniania zgodnie z przeznaczeniem Usługi. Operator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe klientów dokonujących zakupów na stronie internetowej Użytkownika w powyższym zakresie, zgodnie z przepisami prawa i przyjętą polityką bezpieczeństwa.

Jeżeli zachodzi taka konieczność, Użytkownik zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się do zgłoszenia zbioru danych osobowych klientów dokonujących zakupów na stronie internetowej Użytkownika do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wszelkich innych instytucji, wymaganych przez prawo.

Operator dokłada należytej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo, integralność i poufność danych, w tym danych osobowych Użytkowników usługi elektronicznej NextCommerce oraz osób odwiedzających Serwis internetowy w domenie nextcommerce.io

Masz pytania? Porozmawiaj z nami!